© 2015
 

PORTRET

Identiteit. Wie ben je? Wat straal je uit? Gezien op het juiste moment met als resultaat een indringend persoonlijk portret. Anderzijds het zakelijke portret, om een specifieke rol te benadrukken. Daadkrachtigheid, klantgerichtheid, efficientie, deskundigheid, een bruikbare opname versterkt het vertrouwen in de organisatie waarbinnen de geportretteerde zijn werk doet.

Portraits